archival ink on paper

5.09.10

2010
archival ink on paper
15" x 19"
OBAMA SET TO NAME ELENA KAGAN TO SUPREME COURT

Alternate views

5.09.10