archival ink on paper

2.22.10

2010
archival ink on paper
15" x 19"
GENERAL MCCHRYSTAL APOLOGIZES TO KARZAI FOR NEW CIVILIAN DEATHS

Alternate views

2.22.10